Aktualności

Start » Aktualności

 • 31-08-2015

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIURO REGIONALNEGO ODDZIAŁU KIBR W WARSZAWIE

  W DNIU 1 WRZEŚNIA 2015 R. (WTOREK)

  JEST NIECZYNNE

  ODBIÓR ZA 15 SIERPNIA 2015 R.

 • 24-08-2015

  Spotkanie - wykład 8 września 2015 r. (RO KIBR)

  Szanowne Panie, Biegłe Rewidentki,

  Serdecznie zapraszamy na wykład „Daj światu skorzystać – o kobiecych talentach” , który poprowadzi doktor Aneta Chybicka – współautorka książki „SIŁA KOBIET W BIZNESIE. Czego możesz się nauczyć od 10 kobiet sukcesu?”. Na spotkaniu dowiedzą się Panie jak maksymalizować naturalne kobiece talenty, jak wyznaczać cele rozwojowe na przyszłość, jak wzmocnić swoją skuteczność zawodową i w pełni wykorzystywać swój kobiecy potencjał w biznesie. Zostaną omówione i przećwiczone m.in. takie kompetencje jak: kontrola emocjonalna, autoprezentacja, podejmowanie decyzji, przywództwo.

  Spotkanie będzie także znakomitą okazją do integracji oraz wymiany poglądów i zawodowych doświadczeń dla Pań należących do Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 8 września 2015 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C.

  Prosimy Panie o przyniesienie swoich wizytówek. W trakcie spotkania rozlosujemy egzemplarze książki „SIŁA KOBIET W BIZNESIE. Czego możesz się nauczyć od 10 kobiet sukcesu?”.


  Spotkanie cieszy się dużym zainteresowaniem - limit miejsc już wyczerpał się.

 • 24-08-2015

  Konferencja 15 września 2015 r. (Ministerstwo Gospodarki)

  Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze - zapraszamy na konferencję

  Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Deloitte, organizuje konferencję pt. "Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność". Głównym celem konferencji jest przedstawienie korzyści płynących z wdrażania zasad CSR, stworzenie platformy wymiany wiedzy i opinii pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów oraz zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów pracy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Odbędzie się ona w dniu 15 września 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Serdecznie zapraszamy do udziału!

  Więcej informacji
  Program konferencji
  Rejestracja

 • 26-08-2015

  Warsztaty dla biegłych rewidentów - 16 września 2015 r.

  Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

  Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza na bezpłatne warsztaty, w ramach których odbędzie się prezentacja oprogramowania do badania sprawozdań finansowych dla biegłych rewidentów U-FIN Karty Dokumentacji Rewizyjnej na rok 2014. Na spotkaniu omówiony zostanie case study (studium przypadku) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży handlowej.

  Prezentacja odbędzie się w siedzibie Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C, 16 września (środa) 2015 r., godz. 9.00 (czas trwania ok. 5-6 h).

  Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

  Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, limit wolnych miejsc wyczerpał się.

  Podobne spotkanie zorganizowane zostanie w październiku, o czym będziemy informować.

 • 24-07-2015


   
  Pierwsze szkolenie już w sierpniu - 26-27.08.2015 r. "Usługi biegłego rewidenta..."  -są jeszcze wolne miejsca!!!

  Oferta szkoleniowa na 2015 dostępna jest w zakładce → Szkolenia obligatoryjne 

  Zapraszamy

 • 22-05-2015

  Komisje RO Warszawa

   

  1. Komisja ds. szkoleń - lider Jadwiga Godlewska
  2. Komisja ds. wsparcia merytorycznego i Międzynarodowych Standardów Badania – lider Ewa Sobińska
  3. Komisja ds. PR (komunikacji) – lider Magdalena Maksymiuk
  4. Komisja ds. wsparcia w postępowaniu dyscyplinarnym – lider Justyna Zakrzewska
  5. Komisja ds. monitorowania aktów prawnych – lider Janina Broniecka
  6. Komisja ds. opiniowania aktów prawnych – lider Ksenia Magierska
  7. Komisja ds. integracji biegłych rewidentów
  8. Komisja ds. współpracy biegłych i aplikantów

  Osoby chętne do współpracy i działania w powołanych komisjach proszone są do zgłaszania się na adres biura RO biuro@kibr.waw.pl 

 • 11-06-2015

  Informacja KRBR - dot.zmiany terminów opłat za nadzór

 • 11-06-2015

  KRBR Postanowienie w sprawie przyznawania medali

 • 11-06-2015

  Komunikat KRBR

 • 12-08-2015

  Zmiana ustawy o biegłych rewidentach - zapraszamy do zgłaszania uwag

   

  Szanowni Biegli Rewidenci,

  Rozpoczęły się konsultacje społecznie w związku z upublicznionym w dniu 11 sierpnia 2015 r. projektem założeń zmian ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie...  Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania przepisów do zmienionej Dyrektywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia (UE) Nr 537/2014.

  Zapraszamy więc wszystkich biegłych rewidentów do zgłaszania uwag na adres biuro@kibr.waw.pl

  Uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag według szablonu.

  Projekt założeń

  Informacje o projekcie


  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZONE UWAGI.

  BĘDĄ ONE BARDZO POMOCNE.