Aktualności

Start » Aktualności

 • 08-02-2016

  Projekt Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP do konsultacji-prośba o uwagi

  Szanowni Państwo Biegli Rewidenci.

  Prosimy o nadsyłanie uwag do projektu "Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (...)".

  Uwagi prosimy nadsyłać do dnia 10 lutego 2016r. na adres e-mail  Regionalnego Oddziału w Warszawie KIBR biuro@kibr.waw.pl

  Nadesłane uwagi, w postaci zbiorczego pliku, odeślemy do KIBR.

   

 • 08-02-2016

  Szkolenie "Jak się przygotować do wizytacji"

  Zapraszamy na szkolenie

  pt. "Jak się przygotować do wizytacji".

  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania wizytacji, a także z obszarami sprawdzanymi podczas wizytacji w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Uczestnicy zapoznani zostaną z najczęściej występującymi nieprawidłowościami w dokumentacji rewizyjnej.

  Termin - 22 luty 2016r.

  Odpłatność -300 zł. brutto.

  Szczegóły


 • 01-02-2016

  Spotkanie z Przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

  Na 16 lutego 2016 r., godz. 15.00, zaplanowaliśmy w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie spotkanie z Przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Panem Józefem Królem.

  Nasz gość przybliży uczestnikom spotkania sposób działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, plany na najbliższe lata, a także oceni skuteczności postępowania dyscyplinarnego.

  Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona, w związku z czym uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 13 lutego 2016 r. mailowo na adres biuro@kibr.waw.pl, bądź telefonicznie 22/ 862 54 70.

  Serdecznie zapraszamy.


 • 02-02-2016

  Warsztaty z MS Excel i kurs profesjonalny z analizy danych w programie Excel

  Program MS Excel niezbędny jest w pracy biurowej niemal przy każdym stanowisku pracy, dlatego ponownie organizujemy warszaty z obsługi tego programu.

  1. Warsztatowe szkolenie z MS Excel.

  Liczba uczestników szkolenia: dwie grupy po 10 osób.

  Warsztaty obejmują cztery czterogodzinne spotkania.

  Terminy: 22, 26 lutego, 8, 17 marca 2016 r.

  3-miesięczny bezpłatny dostęp do systemu e-learningowego

          Koszt szkolenia  – 450 zł netto

  Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

  Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres biuro@kibr.waw.pl


  2. Kurs profesjonalny z analizy danych w programie Excel.

  Liczba uczestników szkolenia: dwie grupy po 8 osób.

  Obejmuje cztery czterogodzinne spotkania

  Termin: 29 lutego, 4, 11 i 18 marca 2016 r. 

  3-miesięczny bezpłatny dostęp do systemu e-learningowego.

  Koszt szkolenia  – 450 zł netto.

   Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

   Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres biuro@kibr.waw.pl

  Po wstępnym okresie nauki zorganizowane zostaną dla każdej grupy szkolonych uczestników cztery czterogodzinne (godzina zegarowa) spotkania z instruktorem, poświęcone ugruntowaniu i rozszerzeniu materiału dedykowanego uczestnikom.

  Ostatnim etapem szkolenia będzie utrwalanie wiedzy i nabieranie biegłości jej wykorzystania w systemie e-learningowym ze zdalnym kontaktem z instruktorem, poprzez rozwiązywanie kolejnych zadań, dedykowanych grupie uczestników szkolenia. Wsparcie instruktora realizowane będzie przez kontakt mailowy oraz konsultacje telefoniczne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w wyznaczonym dla każdej grupy terminie.

  ZAPRASZAMY


 • 01-02-2016

  Spotkanie dla Panów „Siła mężczyzn – o efektywności osobistej i zawodowej”

  24 lutego 2016 r. o godz. 17.30 odbędzie się w naszej siedzibie wyjątkowe spotkanie dla Panów pt. „Siła mężczyzn – o efektywności osobistej i zawodowej”, które poprowadzi, znana już żeńskiej części samorządu, dr Aneta Chybicka – psycholog, Certyfikowany Coach ICC, autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

  Zajęcia będą miały na celu ukazanie praktycznych sposobów rozwijania swojego potencjału. Podczas zajęć odniesiemy się do koncepcji High Potential, ukazującej jakie właściwości mają osoby, które regularnie odnoszą sukcesu na polu zawodowym. Dowiemy się, co takiego należy robić, aby osiągać stawiane przed sobą cele i pokonywać pojawiające się trudności oraz jakie umiejętności rozwijać, aby budować wizerunek osoby solidnej, skutecznej i godnej zaufania.

  Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona, w związku z czym uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 19 lutego 2016 r. mailowo na adres biuro@kibr.waw.pl, bądź telefonicznie 22/ 862 54 70.

  Zapraszamy


 • 02-02-2016

  Zaproszenie do składania ofert - szkolenie z MSB

  W związku z realizacją cyklu szkoleń „Przeprowadzanie i dokumentacja poszczególnych etapów badania sprawozdań finansowych wg MSB”, realizowanego na podstawie przyjętego harmonogramu działania Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie na lata 2015-2019 Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia na wyżej wymieniony temat dla biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  Szczegóły


 • 22-12-2015

  Zaświadczenia - warsztaty i prelekcje 2015r.

  Zapraszamy do odbierania zaświadczeń z warsztatów i prelekcji, które organizowane były przez Regionalny Oddział KIBR w Warszawie w 2015 roku:

  4 marca 2015r. - Wewnętrzne systemy kontroli jakości w firmach audytorskich w procesach kontroli oraz Skutki działań i zaniechań biegłego rewidenta (w NOT),

  25 marca 2015r. - Ochrona prawna biegłego rewidenta,

  16 września 2015r. - Prezentacja oprogramowania do badania sprawozdań finansowych U-Fin KDR 2014,

  17 września 2015r. - MSSF 15 - nowy standard ujmowania przychodów,

  2 października 2015r. - APS - Dokumentacja rewizji finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych,

  13 października 2015r. - Prezentacja oprogramowania dla biegłych rewidentów CaseWare Working Papers,

  29 października 2015r. - Prezentacja oprogramowania dla biegłych rewidentów firmy Datev.pl (badanie sprawozdania finansowego wg KSRF i MSB),

  19 listopada 2015r. - Sprawozdanie z badania - czyli opinia biegłego rewidenta po nowemu,

  7 grudnia 2015r. - Aktualne kwestie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - ustawowe obowiązki biegłego rewidenta,

  15 grudnia 2015r. - Prezentacja oprogramowania do badania sprawozdań finansowych U-Fin KDR 2015.

  Wystawiane one były na podstawie list obecności.


 • 17-12-2015

  ALERTY dotyczących KSRF

  Szanowni Państwo.

  Przesyłamy informację w sprawie ALERTÓW dotyczących KSRF.

   

 • 17-12-2015

  Zaliczenie szkolenia obligatoryjnego w terminie późniejszym

  Szanowni Państwo Biegli Rewidenci

  Jeżeli nie odbyli Państwo w 2015 roku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) przypominamy, że dnia 31 grudnia 2015 roku mija termin na złożenie wniosku o odbycie szkolenia w terminie późniejszym.

  Więcej

  .

 • 05-11-2015

  RADA LEGISLACYJNA PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW OCENIŁA PROJEKT ZMIAN W USTAWIE

  Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów na wniosek prezesa Rządowego Centrum Legislacji wydała opinię o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj więcej