Aktualności

Start » Aktualności

  • 24-04-2015

    VIII Walne Zgromadzenie

  • 30-12-2011

    PANEL INTERAKCYJNY dla biegłych rewidentów

    Zapraszamy do korzystania z Panelu Interakcyjnego, z nowej metody wsparcia pracy biegłego rewidenta. Pierwszy temat wykorzystany w Panelu to Etyka Biegłego Rewidenta, następnym tematem opracowywanym będzie Kodeks Spółek Handlowych. Interakcja w Panelu to możliwość zadawania pytań ekspertom, kontakt pomiędzy użytkownikami oraz korzystanie w zamieszczonych materiałów.