Aktualności

Start » Aktualności

 • 19-05-2016

  Szkolenia obligatoryjne w 2016 roku

   

  Regionalny Oddział w Warszawie KIBR, jak co roku, będzie organizował szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Rozpoczynamy w połowie sierpnia.

  Zaproszenie na szkolenia


  Poniżej przedstawiamy tematy (kolejnością modułów), wykładowców i pierwsze terminy:


  Temat Wykładowca Termin 1
  Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe  Broniecka Janina 19.09.2016
  Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa  Magierska Ksenia 26-27.09.2016
  Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych  Zakrzewska Justyna 15-16.09.2016
  Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF  Sobińska Ewa 29-30.08.2016
  Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym  Kwasiborski Antoni 22-23.09.2016
  Ryzyka specyficzne dla wybranych branż  Kaczorek Monika 16.08.2016
  Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie  Wilk-Łyś Aneta 8-9.09.2016
  Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek  Lachowski Waldemar 22-23.08.2016
  Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego  Kryśkiewicz-Burnos Agnieszka 26.08.2016
  Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi  Karpiak Andrzej 19.08.2016

  Odpłatność brutto:

  - szkolenie 8 godzinne - 280,00 zł.

  - szkolenie 16 godzinne - 415,00 zł.

  REJESTRACJA JEST MOŻLIWA ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ POPRZEZ WYPEŁNIENIE i WYSŁANIE ON-LINE FORMULARZA ZGŁOSZENIA. Po jego wysłaniu prosimy oczekiwać na potwierdzenie rejestracji i na szczegółowe informacje.

  Więcej

  ZAPRASZAMY • 25-05-2016

  Szkolenie obligatoryjne wyjazdowe


  Regionalny Oddział KIBR w Warszawie serdecznie zaprasza

  na szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów w Dolinie Charlotty

  (Strzelinko, Słupsk, województwo pomorskie)

  w dniach 18-22 września 2016 r.

   

  Szkolenie będzie obejmowało dwa moduły (24 godziny):

  1. Moduł XII „Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej” – 16 h; prowadzący - Jadwiga Godlewska,
  2. Moduł XVII „Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi” – 8 h; prowadzący – Agnieszka Gajewska.
  Cena - 1980 zł brutto.


 • 15-07-2016

  Spotkanie KRBR z Regionalnymi Oddziałami

  30 czerwca 2016r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów spotkała się z przedstawicielami Regionalnych Oddziałów, aby podsumować miniony rok pracy.

  W trakcie spotkania przedstawiciele Komisji ds. szkoleń nagrodzili regionalne oddziały z największym udziałem przeszkolonych biegłych rewidentów. Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zajął pod tym względem 2 miejsce w klasyfikacji.

  GRATULACJE

  Więcej • 23-04-2016

  Konferencja DWA ŚWIATY...

  3 czerwca 2016 r. odbyła się Konferencja

  Regionalnego Oddziału

  Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

  na zakończenie sezonu 2015/2016

  „Dwa  światy audytora i biznesu.

  Jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo”.

  Było to pierwsze tego typu środowiskowe wydarzenie, łączące światy audytorów i biznesu. Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie zaprosił na spotkanie przedstawicieli biegłych rewidentów oraz spółek, by wspólnie określić, jakie wartości powinny czerpać oba środowiska z wzajemnej współpracy. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Finansów, Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

  WIĘCEJ

 • 21-06-2016

  Brydżowy sukces Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie

  W ostatni weekend (18-19 czerwca 2016 roku) odbyły się w Warszawie V Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym „MISJA”. W imprezie brali również udział przedstawiciele Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie. Spośród czterech kategorii zawodów, w dwóch kategoriach zawodnicy KIBR odnieśli ogromny sukces zdobywając złoty i srebrny medal.

  Więcej

   

 • 26-04-2016

  Szkolenie - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ...

  Regionalny Oddział w Warszawie KIBR zaprasza na szkolenie na temat:

  "Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 roku – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń".

  Termin - 5 września 2016 r., godz. 9.00,

  Cena  - 300 zł. brutto,

  Wykładowca - Jadwiga Godlewska.

  Miejsce - ul.Wolność 7 lok.C, Warszawa.

  Szczegóły


 • 02-02-2016

  Zaproszenie do składania ofert - szkolenie z MSB

  W związku z realizacją cyklu szkoleń „Przeprowadzanie i dokumentacja poszczególnych etapów badania sprawozdań finansowych wg MSB”, realizowanego na podstawie przyjętego harmonogramu działania Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie na lata 2015-2019 Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia na wyżej wymieniony temat dla biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  Szczegóły


 • 22-12-2015

  Zaświadczenia - warsztaty i prelekcje 2015r.

  Zapraszamy do odbierania zaświadczeń z warsztatów i prelekcji, które organizowane były przez Regionalny Oddział KIBR w Warszawie w 2015 roku:

  4 marca 2015r. - Wewnętrzne systemy kontroli jakości w firmach audytorskich w procesach kontroli oraz Skutki działań i zaniechań biegłego rewidenta (w NOT),

  25 marca 2015r. - Ochrona prawna biegłego rewidenta,

  16 września 2015r. - Prezentacja oprogramowania do badania sprawozdań finansowych U-Fin KDR 2014,

  17 września 2015r. - MSSF 15 - nowy standard ujmowania przychodów,

  2 października 2015r. - APS - Dokumentacja rewizji finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych,

  13 października 2015r. - Prezentacja oprogramowania dla biegłych rewidentów CaseWare Working Papers,

  29 października 2015r. - Prezentacja oprogramowania dla biegłych rewidentów firmy Datev.pl (badanie sprawozdania finansowego wg KSRF i MSB),

  19 listopada 2015r. - Sprawozdanie z badania - czyli opinia biegłego rewidenta po nowemu,

  7 grudnia 2015r. - Aktualne kwestie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - ustawowe obowiązki biegłego rewidenta,

  15 grudnia 2015r. - Prezentacja oprogramowania do badania sprawozdań finansowych U-Fin KDR 2015.

  Wystawiane one były na podstawie list obecności.


 • 17-12-2015

  ALERTY dotyczących KSRF

  Szanowni Państwo.

  Przesyłamy informację w sprawie ALERTÓW dotyczących KSRF.

   

 • 17-12-2015

  Zaliczenie szkolenia obligatoryjnego w terminie późniejszym

  Szanowni Państwo Biegli Rewidenci

  Jeżeli nie odbyli Państwo w 2015 roku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) przypominamy, że dnia 31 grudnia 2015 roku mija termin na złożenie wniosku o odbycie szkolenia w terminie późniejszym.

  Więcej

  .