Aktualności

Start » Aktualności

 • 28-04-2016

  Uprzejmie informujemy,

  że biuro Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie

   w dniu 2 maja 2016 r. (poniedziałek) będzie nieczynne
 • 23-04-2016

  Konferencja DWA ŚWIATY...

   

  Informujemy o planowanej Konferencji Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie na zakończenie sezonu 2015/2016. „Dwa światy audytora i biznesu. Jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo.” Zapraszamy biegłych rewidentów i przedsiębiorców 3 czerwca 2016 r. o godzinie 14.00, do Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

  Jest to pierwsze takie środowiskowe wydarzenie, które łączy światy audytorów i biznesu. Atuty konferencji to wysoki poziom merytoryczny, prestiżowe miejsce, nowoczesna oprawa, wieczorny zasiadany bankiet i koncert gwiazd muzyki.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania udziału. Tym bardziej, że część merytoryczna konferencji może być zaliczona jako samokształcenie (5 godz.) w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

  Szczegółowe informacje www.konferencjadwaswiaty.pl

  Pismo Prezes Agnieszki Gajewskiej  • 29-04-2016

  Spotkanie brydżowe

  Przypominamy o kolejnym spotkaniu brydżowym, które odbędzie się dnia 5 maja 2016r., o godz. 17:30, w siedzibie RO w Warszawie KIBR, ul.Wolność 7 lok.C.

  Serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy już grają w brydża jak również tych, którzy chcą się nauczyć grać w brydża. Zajęcia będą prowadzone przy wsparciu trenera brydżowego.

   

 • 18-04-2016

  Szkolenie - Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych

  Szanowni Państwo.


  Regionalny Oddział organizuje szkolenie nt "Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych".

  Będzie to szkolenie warsztatowe z elementami teorii dla małych i średnich firm audytorskich Czas trwania - 8 godzin.

  Termin - 12 maja 2016 r. (czwartek) godz. 9.00,

  Cena - 300 zł. brutto,

  Prowadzący - Zbigniew Dasiewicz.

  Miejsce - ul.Wolność 7 lok.C.

  Szczegóły • 26-04-2016

  Szkolenie - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ...

  Regionalny Oddział w Warszawie KIBR zaprasza na szkolenie na temat:

  "Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 roku – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń".

  Termin - 18 maja 2016 r., godz. 9.00,

  Cena  - 300 zł. brutto,

  Wykładowca - Jadwiga Godlewska.

  Miejsce - ul.Wolność 7 lok.C, Warszawa.

  Szczegóły


 • 02-02-2016

  Zaproszenie do składania ofert - szkolenie z MSB

  W związku z realizacją cyklu szkoleń „Przeprowadzanie i dokumentacja poszczególnych etapów badania sprawozdań finansowych wg MSB”, realizowanego na podstawie przyjętego harmonogramu działania Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie na lata 2015-2019 Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia na wyżej wymieniony temat dla biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  Szczegóły


 • 22-12-2015

  Zaświadczenia - warsztaty i prelekcje 2015r.

  Zapraszamy do odbierania zaświadczeń z warsztatów i prelekcji, które organizowane były przez Regionalny Oddział KIBR w Warszawie w 2015 roku:

  4 marca 2015r. - Wewnętrzne systemy kontroli jakości w firmach audytorskich w procesach kontroli oraz Skutki działań i zaniechań biegłego rewidenta (w NOT),

  25 marca 2015r. - Ochrona prawna biegłego rewidenta,

  16 września 2015r. - Prezentacja oprogramowania do badania sprawozdań finansowych U-Fin KDR 2014,

  17 września 2015r. - MSSF 15 - nowy standard ujmowania przychodów,

  2 października 2015r. - APS - Dokumentacja rewizji finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych,

  13 października 2015r. - Prezentacja oprogramowania dla biegłych rewidentów CaseWare Working Papers,

  29 października 2015r. - Prezentacja oprogramowania dla biegłych rewidentów firmy Datev.pl (badanie sprawozdania finansowego wg KSRF i MSB),

  19 listopada 2015r. - Sprawozdanie z badania - czyli opinia biegłego rewidenta po nowemu,

  7 grudnia 2015r. - Aktualne kwestie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - ustawowe obowiązki biegłego rewidenta,

  15 grudnia 2015r. - Prezentacja oprogramowania do badania sprawozdań finansowych U-Fin KDR 2015.

  Wystawiane one były na podstawie list obecności.


 • 17-12-2015

  ALERTY dotyczących KSRF

  Szanowni Państwo.

  Przesyłamy informację w sprawie ALERTÓW dotyczących KSRF.

   

 • 17-12-2015

  Zaliczenie szkolenia obligatoryjnego w terminie późniejszym

  Szanowni Państwo Biegli Rewidenci

  Jeżeli nie odbyli Państwo w 2015 roku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) przypominamy, że dnia 31 grudnia 2015 roku mija termin na złożenie wniosku o odbycie szkolenia w terminie późniejszym.

  Więcej

  .

 • 05-11-2015

  RADA LEGISLACYJNA PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW OCENIŁA PROJEKT ZMIAN W USTAWIE

  Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów na wniosek prezesa Rządowego Centrum Legislacji wydała opinię o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj więcej