Aktualności

Start » Aktualności

 • 27-11-2015

  Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej DKA

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów z inicjatywy Komisji ds. szkoleń zdecydowała o przeprowadzeniu wśród Członków naszego Samorządu badania ankietowego dotyczącego oceny Dorocznych Konferencji Audytingu. Celem badania jest zebranie Państwa opinii, oczekiwań i sugestii dotyczących kształtu kolejnych konferencji. Zależy nam, aby Konferencja w 2016 roku w jak najwyższym stopniu odpowiadała na Państwa potrzeby i oczekiwania.

  Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety elektronicznej, która znajduje się pod adresem:
  www.prepost.pl/kibr

  Wypełnienie ankiety nie powinno Państwu zająć więcej niż 5-7 minut. Na ankiety czekamy do 6 grudnia 2015 roku.

  Wykonanie badania oraz opracowanie raportu z wyników powierzono firmie PrePost Consulting
  www.prepost.pl
 • 01-12-2015

  Szkolenia z miękkich kompetencji biznesowych

  Szkolenia te prowadzone będą we współpracy z Ernst&Young Academy of Business.

  Tematy i terminy szkoleń:

  1. Pozyskiwanie klienta - 11-12 stycznia 2015r.

  2. Negocjacje biznesowe - 21-22 stycznia 2015r.

  3. Skuteczne zarządzanie projektami - zarządzanie ograniczeniami w projekcie - 18-19 lutego 2015r.

  Cena szkolenia dwudniowego - 790,00 zł netto.

  Zobacz więcej

 • 05-11-2015

  RADA LEGISLACYJNA PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW OCENIŁA PROJEKT ZMIAN W USTAWIE

  Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów na wniosek prezesa Rządowego Centrum Legislacji wydała opinię o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj więcej

 • 10-11-2015

  Prelekcja nt Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza na bezpłatną prelekcję nt:

  “Aktualne kwestie w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

  -ustawowe obowiązki biegłego rewidenta”.

   

  Termin: 7 grudnia 2015r. (poniedziałek), w godz. 10:00-15:00.

  Wykładowca – Marian Mońka.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@kibr.waw.pl

  ZAPRASZAMY

 • 30-10-2015

  Nowe terminy szkoleń obligatoryjnych

  Szanowni Państwo.

  Uprzejmie informujemy, że ostatnio utworzyliśmy nowe terminy szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów i są to:

  1. 30 listopada 2015r. - Ryzyka specyficzne dla wybranych branż,

  2. 1-2 grudnia 2015r. - Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF,

  3. 21-22 grudnia 2015r. - Przychody - rachunkowość i rewizja finansowa.

   

  ZAPRASZAMY

 • 26-10-2015

  Komisja ds. wsparcia biegłych rewidentów w sprawach spornych

  Regionalna Rada, działając zgodnie z wytycznymi VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionaknego Oddziału KIBR w Warszawie oraz w zwiazku z aktualnym brakiem możliwości prawnych powołania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów na szczeblu krajowym, powołała w ramach Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie, Komisję ds. wspracia biegłego rewidenta w sprawach spornych.

  Skład Komisji:

  Andrzej Jakubowicz - Przewodniczący

  Bogdan Broniewski - członek

  Danuta Brzozowska - członek

  Alicja Gess - członek

  Adama Kęsik - członek

  Stanisław Leszek - członek

  Justyna Zakrzewska - członek.

  Zgodnie z założeniami, celem działalności Komisji jest udzielanie wszelkiej pomocy niematerialnej biegłym rewidentom w rozwiązywaniu spraw spornych. Biegłych rewidentów, potrzebujących wsparcia, o jakim mowa powyżej, zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Oddziałem na adres biuro@kibr.waw.pl
 • 02-11-2015

  Globalna ankieta IFAC 2015

  Serdecznie zapraszamymałe i średnie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do wzięcia udziału w badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

  Biorąc udział w badaniu IFAC (ankieta) podmioty uprawnione dostarczą IFAC cennych spostrzeżeń, które pomogą IFAC lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania, stojące przed podmiotami, jak również  klientami sektora MŚP.

  Ankieta jest anonimowa, dostępna w języku polskim i jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut. Na odpowiedzi IFAC oczekuje do dnia 15 grudnia 2015r., a wyniki badania zostaną opublikowane w I kwartale 2016r. pod adresem www.ifac.org/SMP

 • 28-09-2015

  Polska wersja przewodnika IFAC po przeprowadzaniu usługi przeglądu

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zapewniła tłumaczenie i udostępniła biegłym rewidentom polską wersję przewodnika IFAC po przeprowadzaniu usługi przeglądu. W przyszłym roku dostępne powinno być też tłumaczenie podręcznika stosowania standardu kompilacji.

 • 15-09-2015

  Jesteśmy na Facebook'u

  Szanowni Państwo,

  Miło jest nam poinformować, że od wczoraj można nas znaleźć także na Facebook'u. Informacje o bieżących szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych i życiu codziennym Oddziału teraz są w zasięgu ręki ↓

   

  Serdecznie zapraszamy!

 • 22-05-2015

  Komisje RO Warszawa

   PRZYPOMINAMY I ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO PRACY

  W KOMISJACH REGIONALNEGO ODDZIAŁU

  Czytaj więcej